Master. Thủy NGuyễn – Pd. Hằng Tịnh

Teacher
Biography:

Master Hằng Tịnh (Thủy Nguyễn) Tốt nghiệp Đại học Gautam Buddha - Ấn Độ với học hàm Phó Tiến Sỹ (M.Phil). Đã có nhiều năm tu tập tại Tây Thiên, Tam Đảo và đã từng giảng dạy nhiều khóa Thiền chữa lành tại nhiều trugn tâm trên khắp trong và ngoài nước.

. Họ & Tên: Nguyễn Thị Thủy . Sinh ngày 18.08.1972 . Nơi Sống: Hà Nội, VN Cử nhân ĐHQG Hà Nội chuyên ngành Sư phạm Ngoại ngữ, chuyên ngành Nga –

Jacob Clark

Teacher
Experience:25 years
Biography:

Accumsan nulla vestibulum feugiat vel ullamcorper. Quam sed, est risus vivamus porttitor, orci vitae. Sagittis amet velit dolor nec. Curabitur vivamus mauris vestibulum, ornare in pharetra est.

Enim velit vel aenean facilisi ratione, sagittis ipsum fringilla, integer wisi, felis urna ut lectus sit, nullam placerat. Consequat porta dolor in, nascet

Chloe Moore

InstructorTeacher
Experience:7 years
Biography:

Nulla magna molestie, odio purus mauris elit, condimentum aliquam morbi porta, nulla mauris adipiscing nunc. Lectus ac fusce, porttitor phasellus mauris lorem nisl, nunc mauris vehicula.

Eleifend ut dapibus in lectus eu consectetuer, venenatis nam facilisis, nullam sed nihil, sodales quis consectetuer scelerisque in vel, platea vestibulum u

Jane White

InstructorTeacher
Experience:5 years
Biography:

Dave has been practicing lelotus for 12 years and teaching in San Diego for over 10 years. Bikram says that it takes 10 years for one to become tium viverra.

Elementum amet, vitae dui, mollis posuere, ultrices augue molestie ligula, ut in nunc phasellus integer vivamus. Lorem tincidunt luctus mauris nam ante, ve