Master. Thủy NGuyễn – Pd. Hằng Tịnh

HealthTeacher
Biography:

Master Hằng Tịnh (Thủy Nguyễn) Tốt nghiệp Đại học Gautam Buddha - Ấn Độ với học hàm Phó Tiến Sỹ (M.Phil). Đã có nhiều năm tu tập tại Tây Thiên, Tam Đảo và đã từng giảng dạy nhiều khóa Thiền chữa lành tại nhiều trugn tâm trên khắp trong và ngoài nước.

Thông tin lớp học

. Họ & Tên: Nguyễn Thị Thủy

. Sinh ngày 18.08.1972

. Nơi Sống: Hà Nội, VN

Cử nhân ĐHQG Hà Nội chuyên ngành Sư phạm Ngoại ngữ, chuyên ngành Nga – Anh

. Thạc Sĩ – M.A Chuyên ngành PHật Học tại Đại Học Gautam Buddha, India

. Phó Tiến sỹ – M.Phil Đại học Gautam Buddha, India